Adem en stem

Problemen rondom adem en stem zijn altijd vervelend, maar kunnen ook grotere gevolgen hebben als ze bijvoorbeeld werk en sociaal functioneren gaan beïnvloeden. Vaak gaat het om stemvermoeidheid, keelpijn of heesheid tijdens of na spreken of zingen. Ook kan het gaan om ademtekort tijdens spreken, globus gevoelens of hyperventilatie. Soms is er sprake van een fysiek probleem zoals stembandknobbeltjes. De logopedist zal u altijd vragen eerst een huisarts of KNO arts te raadplegen voor de logopedische behandeling wordt gestart.

De therapie richt zich op het leren kennen van uw eigen stem. U wordt zich bewust van bestaande patronen en gewoontes rondom houding, adem- en stemgeven en leert ontspannen, activeren en variëren. Vaak is er sprake van te veel spierspanning rondom het hals- en keelgebied en leert u uw stem op een andere manier te ondersteunen. U ontwikkelt zo een gezond en adequaat stemgebruik met voldoende volume, een juist adempatroon en een minimum aan stembelasting.

Preventieve logopedie kan voor mensen met bijvoorbeeld een functie waarbij spreken of het gebruik van de stem centraal staat, zeer wenselijk zijn. Een langdurig zware belasting van de stem- en spraakorganen kan op termijn problemen geven. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Cliënten met astma, COPD of hyperventilatie leren bij de logopedist op een juiste manier te ademen tijdens het spreken, in rust en tijdens eenvoudige motorische activiteiten.

Soms vragen aspecten als articulatie of spreektempo meer aandacht. Ook dan bent u bij de logopedist aan het juiste adres.

Als er geen sprake is van stemklachten maar u wilt wel uw zangstem verbeteren, kijk dan bij -zang-.

Zie ook:

folder ken je stem hier

website beroepsvereniging met informatie over diverse stem- en ademproblematiek (NVLF)

http://www.logopedie.nl/site/stem

website beroepsvereniging geheel gericht op stem (NVLF)

http://www.ieder1stem.nl

Film over stembehandeling met schrijfster Martine Letterie

https://www.youtube.com/watch?v=WmImeickLFI