Training sociale vaardigheden

-Daar kan ik wat mee!-

Wij geven gezamenlijk de training “Daar kan ik wat mee!” aan groepen tot 8 kinderen. De kinderen leren tijdens deze lessen beter voor zichzelf op te komen en op positieve wijze contact te maken (en te behouden) met medeleerlingen. Ook verbetert hun zelfreflectie en leren ze hun gedrag en gedachten beter te reguleren. Het gaat in totaal om 11 wekelijkse lessen, inclusief een follow up die 4 weken na de 10e les plaats vindt.

opzet van het programma
We werken volgens een eigen programma, ontwikkeld binnen het SBO en gebaseerd op wat in het verleden “de speelpraatgroep” heette. We hebben dit inmiddels geheel herschreven en het staat nu vol met afwisselende, fysieke en speelse oefeningen. Naast oefeningen die voortkwamen uit onze eigen ervaringen lieten we ons hierbij inspireren door programma’s als “Tim en Flapoor”, “Ho, stop tot hier en niet verder”, “methode B” (een afgeleide van het Rots en Waterprogramma) en “Kid’Skills”.

We noemen het nu dan ook “Daar kan ik wat mee!” om aan te geven dat de kinderen leren vertrouwen te hebben in het feit dat ze verschillende sociale situaties het hoofd kunnen bieden. Er worden duidelijke strategieën ingeoefend in levensechte situaties. Zo wordt de vraag “mag ik meedoen” niet alleen in een rollenspel in een veilige ruimte getraind, maar ook op het schoolplein waarbij de kinderen de opdracht krijgen te zorgen dat ze mee mogen doen met een spelende groep die hen in eerste instantie niet ziet staan……

transfer naar de dagelijkse situatie
Participatie van ouders en leerkrachten is zeer belangrijk om veranderingen bij kinderen te bewerkstelligen. Daarom bevat de training informatie- en evaluatiemomenten voor school en naast een gezamenlijke ouderavond ook individuele gesprekken met ouders, . De leerlingen krijgen elke les een samenvatting van de leerstof mee naar huis, evenals een kleine huiswerkopdracht om te zorgen dat ze het geleerde ook daadwerkelijk gaan oefenen. Bij aanvang en bij afsluiting van het programma vindt een individueel gesprek plaats met de leerlingen over hun doelen en drijfveren, bespreken we waar ze op dat moment staan en waar ze naar toe willen. We maken ze eigenaar van hun eigen proces.

samenstelling van de groep
Een goede sfeer in de groep is een voorwaarde tot succes. De kinderen moeten zich veilig en vertrouwd voelen en het leuk vinden om mee te doen aan de opdrachten. Voor aanvang wordt gekeken naar de geschiktheid van de leerlingen. Een kind moet voldoende gemotiveerd en leerbaar zijn en een redelijk vermogen tot zelfreflexie kunnen opbrengen. Dit wordt in samenspraak met leerkracht en ouders naar aanleiding van ingevulde aanmeldformulieren bepaald.

Om een werkbaar samengestelde groep te waarborgen behoudt de leiding zich het recht voor te bepalen of kinderen binnen de doelgroep vallen en ze al dan niet te plaatsen, of ze een plaats voor een volgend cursusmoment aan te bieden.

plaats en tijd
Deze cursus wordt op locatie aangeboden op basisscholen, bij voorkeur met leerlingen van de betreffende school. Het gaat om leerlingen van aanliggende groepen om de leeftijdsverschillen niet te groot te laten zijn. Dus groep 5-6, groep 6-7 of groep 7-8.

Wij benaderen scholen om “Daar kan ik wat mee” school-breed aan te bieden. Leerkrachten kunnen leerlingen voordragen en in overleg met de intern begeleider en/of directie, komen we tot een evenwichtige groepssamenstelling. Als u uw eigen kind deel wilt laten nemen aan onze training en deze niet beschikbaar is via de school van uw kind, kunt u de school wellicht enthousiast maken om contact met ons op te nemen zodat we samen kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.