Vergoedingen

Vergoedingen
Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars waardoor logopedie voor u wordt vergoed vanuit het basispakket.  Neemt u bij twijfel contact op met de praktijk want vaak zijn kleinere zorgverzekeraars ondergebracht bij een grotere partij, en gelden de contracten ook voor hen.

Voor kinderen tot 18 jaar wordt de behandeling geheel door de zorgverzekeraar vergoed, geldt geen eigen risico en telt het verbruikte niet bedrag niet mee bij een no-claimregeling. Als u 18 jaar of ouder bent moet u er rekening mee houden dat dit t.a.v. het eigen risico en de no-claimregeling in de meeste gevallen wel zo is. Check uw polisvoorwaarden of neem contact op met de zorgverzekeraar voor verdere details. Wanneer u een natura-polis heeft, wordt de behandeling rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekering. Als u een restitutiepolis heeft dient u de nota zelf te betalen en kunt u de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie betreffende de vergoedingen per zorgverzekeraar, zie tevens: http://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/logopedie.

Wel of geen verwijzing
dtl_folder_2011_1_augustus
Logopedische zorg is direct toegankelijk. Dit houdt in dat u zonder verwijsbrief bij de logopedist terecht kunt. De logopedist neemt vervolgens een screening af om te bepalen of er inderdaad met onderzoek en behandeling gestart kan worden. Als andere factoren rondom b.v. uw algehele gezondheid of problemen met het gehoor een rol spelen, kan beter eerst met de arts worden overlegd en om een verwijzing worden gevraagd. Er zijn een aantal klachten waarbij sowieso een verwijzing van een arts nodig blijft, bijvoorbeeld stemklachten, slikklachten en gehoorproblemen. Als u verzekerd bent bij CZ/OHRA/DeltaLoyd en De Friesland wordt de DTL screening niet vergoed en heeft u bij elke klacht een verwijzing nodig.

Behandeling op locatie de Klaproos heeft altijd een verwijzing nodig
De zorgverzekeraars hebben bepaald dat voor behandeling op een locatie in een schoolgebouw altijd een verwijzing nodig is, ongeacht of het gaat om een leerling van de betreffende school of een cliënt van buiten de school.

Wel of geen logopedie?
Twijfelt u of logopedie is wat uw kind of u nodig heeft? Belt u dan gerust voor meer informatie (06-50467773) of mail naar logopedie.nicolereijmer@gmail.com.

Tarieven
Onderstaande prijzen zijn van toepassing wanneer wij geen overeenkomst hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. Logopedie is vrijgesteld van BTW. Neemt u contact op met ons of met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over het met hen overeengekomen tarief.

Screening (DTL)  € 22,00
Anamnese en onderzoek na screening
(zonder verwijzing)
€ 83,00
Screening, anamnese en onderzoek € 105,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 83,00
Individuele zitting reguliere logopedie € 40,50
Telefonische zitting € 25,00
Toeslag voor behandeling aan huis of instelling € 23,00
Overleg met ouders/derden/verslaggeving (a 30 min) € 39,50
Verzuimtarief € 32,50

Verhindering
Indien u niet op een afspraak kunt komen, dient u deze minstens 24 uur van te voren af te zeggen per mail of door telefonisch een bericht in te spreken. Als u later annuleert zal het verzuimtarief bij u in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

betalingsvoorwaarden
Richtlijn_betalingsvoorwaarden_januari_2015