Voor ouders

tolkpratenmetjekind

Wij verzorgen avonden voor ouders over bijvoorbeeld

 

–        logopedische thema’s of logopedie in               het algemeen
–        TOLK ouderavonden

Deze bijeenkomsten zijn voor ouders en vinden doorgaans plaats op initiatief van scholen, peuterspeelzalen en instanties voor kinderopvang.

Over het onderwerp  TOLK organiseren wij tevens informatiebijeenkomsten voor leerkrachten en leidsters.

Hanen oudercursus
Binnen Logopediepraktijk Reijmer en Könning is Nicole Reijmer gecertificeerd voor het Hanenprogramma® Praten Doe Je met z’n Tweeën waardoor ik ouders van niet- of nauwelijks sprekende jonge kinderen optimaal kan begeleiden.

zie ook:
www.tolkinfo.nl   en home>(ouder)cursussen