Lezen/spellen

Bij sommige kinderen in groep 2 en 3 valt op dat ze problemen hebben met het horen van bijvoorbeeld de eerste of laatste letter van een woord, het verdelen van woorden in klankgroepen en het onthouden van klanken bij letters. Ook kan het horen van een verschil tussen b.v. de /a/ en de /aa/ en de /ui/ en de /eu/ lastig zijn en het rijmen maar niet lukken. Als u het woordje /s/ /o/ /k/  voor ze spelt herkennen ze het niet, maar als u de klanken langgerekt uitspreekt (sssssssooooooookkkkkk) weten ze het ineens wel!

Bij deze kinderen kan er sprake zijn van fonologische problemen en/of problemen met de klank-tekenkoppeling (automatiseringsproblemen). Vaak is eerder opgevallen dat de kinderen moeite hadden met bijvoorbeeld de uitspraak van lange woorden maar dit hoeft niet het geval te zijn.

Logopedie kan helpen deze voorwaarden om tot lezen en spellen te komen, te verbeteren. De logopedist kan, als deskundige op het gebied van klankleer en klankproductie, het probleem multi-sensorisch benaderen en de juiste invalshoek kiezen. Zo worden vaak mondbeelden, mondstanden en gebaren gebruikt in de beginfase van het behandelproces. De kinderen leren kritisch naar verschillen tussen klanken te kijken en te luisteren, ze van elkaar te onderscheiden en ze binnen woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Met logopedische hulp op het juiste moment kunnen veel problemen en frustraties worden voorkomen. Deze hulp betreft het optimaliseren van auditieve voorwaarden en geen dyslexiebehandeling. In veel gevallen blijkt het werken aan deze voorwaarden voldoende om het lees- en spellingsproces goed op gang te brengen. Ook bij werkelijk dyslectische kinderen, vormt het vaak een onmisbare (eerste) stap in hun begeleidingsproces.

Zie ook:
http://kindentaal.logopedie.nl/site/taal_en_lezen
www.steunpuntdyslexie.nl (voor ouders)
www.veiliglerenlezen.nl   (informatie over wat uw kind leert in groep 3 en leuke spelletjes die hierbij aansluiten)
www.masterplandyslexie.nl (algemene informatie over dyslexie en behandeling)
www.stichtingtaalhulp.nl (informatie over de F&L methode)