Algemeen

Logopedie is meer dan spraakles!
Logopedie heeft als doel de communicatie te verbeteren of te vergemakkelijken en behandelt problemen op het gebied van spraak, taal, stem, adem en gehoor. Een logopedist is er in getraind naar u te luisteren, u te adviseren en hulp op maat te bieden, en heeft de beschikking over een breed scala aan therapie-mogelijkheden.

werelddag van de stem       meertaligheid       logopedie en gehoor       kind en taal

In dit menu vindt u informatie over diverse logopedische problemen. Ook kunt u op bovenstaande icoontjes klikken waarmee u uitkomt op de website van onze beroepsvereniging.

Logopedie is er voor jong en oud. Wij behandelen volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 2 jaar.

Maakt u zich zorgen over de spraak- en taalontwikkeling van uw kind?
Het ene kind kletst u de oren van het hoofd, terwijl het andere kind moeite heeft met het voeren van gesprekjes en misschien meer een doener is. Sommige kinderen zijn dol op boekjes en taal terwijl anderen het lastig vinden om lang te luisteren of nieuwe woorden te onthouden. Het kan moeilijk zijn om in te schatten of de spraak- en taal van een kind zich binnen de normale grenzen ontwikkelt of dat er echt sprake is van een probleem. Als u zich zorgen maakt kunt u een afspraak maken met de logopedist. Deze kan samen met u bekijken of deze zorg gegrond is en u adviseren. Kijkt u ook eens op
http://kindentaal.logopedie.nl/site/home waar u onder andere een lijst met minimum spreeknormen vindt, ingedeeld in leeftijdscategorieën (zie icoontje boven).

Logopedie voor volwassenen richt zich onder andere op stem- en/of ademklachten, broddelen, stotteren, afasie, dysarthrie of presentatietechnieken. Ondervindt u problemen met u spraak, of komt u moeilijk uit uw woorden? Heeft u snel last van heesheid of raakt u vermoeid tijdens het spreken? Maak dan een afspraak met de logopedist en bespreek de mogelijkheden.

Wilt u meer weten? Onderstaande links geven meer algemene informatie:

Algemene informatiefilm over logopedie van de NVLF (beroepsvereniging) ‘Dankzij de logopedist’  met 3 cliënten aan het woord
 https://www.youtube.com/watch?v=pjKFdTVT3xs

Link naar het algemene deel van de beroepsvereniging NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)  www.logopedie.nl