Sensorische Informatieverwerking

Als u vragen heeft op het gebied van sensorische informatieverwerking kunnen wij onderzoek doen en adviezen geven voor thuis en in de klas. Als er tevens sprake is van logopedische problematiek, kan dit onderdeel uitmaken van de logopedische behandeling. “Anders kijken naar kinderen”, tevens de naam van onze opleiding op dit gebied, vat de kern van de aanpak van SI-problematiek wat ons betreft uitstekend samen.

http://www.anderskijkennaarkinderen.nl

mannetje