Onderwijs

cursus en coaching voor leerkrachten
Onze ondersteuning wordt afgestemd op uw vraag en betreft daarom altijd maatwerk. Wij  kunnen bijvoorbeeld inhoud geven aan een of enkele teambijeenkomsten rondom een bepaald onderwerp, al dan niet gevolgd door een individueel traject of een klassenbezoek. Het kan ook gaan om een geheel individueel begeleidingstraject voor een leerkracht en het is mogelijk dat wij een voorbeeld les komen geven.

Voorbeelden van onderwerpen:

 • Woordenschatonderwijs (de 4-TAKT van Verhallen)
 • Pragmatiek (leren verhalen vertellen, communicatieproblemen analyseren en stapsgewijs oplossen op groepsniveau ter verbetering van de sociale interactie en het samenwerken)
 • Verbeteren van taaldenken (Denkstimulering DGM in de klas, voegwoorden programma)
 • Debatteren en discussiëren in de klas
 • Verbeteren van signalering van spraak- en taalproblemen door leerkrachten
 • SOVA trainingen (ga terug naar “home”en kies “specialisaties” en dan “training sociale vaardigheden”)
 • Aanvankelijk leren lezen; knelpunten ondervangen en opheffen
  (vroege interventie op auditieve vaardigheden (analyse-synthese), koppeling met spreken, en optimaliseren van de  klank-tekenkoppeling = voorkomen van faalangstervaringen en achterstanden. Risicokinderen eind groep 2 signaleren(zie ook: home, waarom logopedie, lezen en schrijven)
 • Onderzoek en advies op het gebied van Sensorische Informatieverwerking
  (home, specialisaties, sensorische informatieverwerking)
 • Tolk-ouderavonden (home, oudercursussen)

contact
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Bel of mail voor meer informatie (06-50467773, logopedie.nicolereijmer@gmail.com)