Werkwijze

Onder deze kop vindt u informatie over onze werkwijze in het algemeen, waaronder uitleg over onderzoek en het aangaan van een behandelovereenkomst. Daarnaast over vergoedingen en de klachten en geschillenregeling.